Antwoord & Oplossing

Het antwoord
EFT gaat ervan uit dat het in partnerrelaties om emotionele banden gaat. Emotionele banden die voor beiden tot uitdrukking komen in gevoelens van verbondenheid. Stellen die hun problemen goed weten op te lossen, zijn dan ook stellen die “verstand hebben van verbondenheid”. Dat wil zeggen: beide partners verstaan de kunst om open te staan- en ontvankelijk te zijn. Zij kunnen elkaar emotionele steun bieden en daar ook, op een heldere manier, om vragen. Dit alles heeft een positief effect op het onderlinge vertrouwen en daarmee op de emotionele band. Ondermijnende gevoelens als angst en onzekerheid krijgen hier weinig kans.

Anders gaat het bij stellen die het ontbreekt aan boven genoemde emotionele vaardigheden. Zolang zij verliefd zijn, is er ook hier weinig aan de hand. De verliefdheid staat namelijk garant voor een sterke betrokkenheid op elkaar en biedt daarmee de nodige bescherming.
Maar als deze fase voorbij is en de bescherming van de verliefdheid weg valt, kunnen twijfel en onzekerheid en, daarmee samenhangende, gevoelens als angst, frustratie en boosheid gemakkelijk de kop opsteken. Over en weer worden ineffectieve reacties uitgelokt. De ene partner gaat bijvoorbeeld vitten en verwijten maken waarop de ander zich steeds meer terugtrekt. De vicieuze, negatieve interactiecirkel is een feit. Op de lange duur gaat een dergelijk, zichzelf in stand houdend, negatief interactiepatroon relaties ondermijnen. Van emotionele betrokkenheid en toegankelijkheid is, op den duur, geen sprake meer. Van emotionele steun, zachtere gevoelens of hechtingsbehoeftes evenmin. Beide partners komen, emotioneel gezien, volledig in de kou te staan.

De oplossing
Zoals hierboven duidelijk is geworden, beschikken gelukkige stellen over voldoende emotionele vaardigheden waardoor angst en onzekerheid, mocht daar al sprake van zijn, geen kans krijgen. Een beschermende factor die ontbreekt in relaties waarin de partners bovengenoemde emotionele vaardigheden niet of in te geringe mate bezitten. Als angst en/of twijfel hier de kop op steken (en die kans is groot) hebben zij dat bijvoorbeeld heel vaak niet in de gaten. Evenmin valt het hen op dat daardoor hun vermogen om zich open en ontvankelijk op te stellen afneemt of verdwijnt. Laat staan dat zij intussen nog in staat zijn om hun behoefte aan emotionele steun te onderkennen of daar op een effectieve manier om zouden kunnen vragen.
Dit alles zegt niets over het talent voor verbondenheid op zich. Verondersteld wordt dat dit, precies zoals elk ander talent, alsnog tot ontwikkeling kan worden gebracht. Dat is wat EFT doet: de mogelijkheid bieden om alsnog die emotionele vaardigheden in de vingers te krijgen, die onontbeerlijk zijn voor het creëren van stabiele verbondenheid. Een mooi en bijzonder proces dat meestal om flink wat inzet, geduld en toewijding vraagt, maar dat een totaal nieuwe wereld zal openen. Een wereld waarin jullie de kunst verstaan om verbondenheid te scheppen. Een kunst die niet alleen liefdesrelaties doet bloeien maar ook de kwaliteit van andere banden met mensen (vrienden, collega’s, kinderen) ten goede komt.