Integrale benadering

Wat uitgangspunten en werkwijze betreft, put ik uit twee heel verschillende kennisbronnen: de Westerse en de Oosterse. Zo ben ik zeer onder de indruk van de grote verworvenheden binnen de ontwikkelingspsychologie en de ervaringsgerichte stromingen hier in het westen. Niet minder onder de indruk ben ik van de kennis over de menselijke geest zoals deze in het oosten tot ontwikkeling is gekomen. Mindfulness is een bekende, op Oosterse inzichten gebaseerde, werkvorm. Inmiddels hebben grote aantallen Westerlingen daar baat bij gevonden. Zelf ben ik op beide fronten geschoold en getraind. Dat komt tot uitdrukking in mijn mensbeeld, mijn aanpak en mijn werkhouding:

  • ik ben ervan overtuigd dat wij mensen fundamenteel goed zijn en van daaruit het goede willen
  • het is mijn ervaring dat een aanpak waarin Oosterse en Westerse inzichten samen komen en kunnen worden ingezet, meerwaarde heeft.
  • mijn uitgangspunt is dat mijn cliënten en ikzelf,  principieel gezien, geen haar van elkaar verschillen.