Hoe het werkt

Zoals gezegd zijn de meeste psychische problemen  – of het nu gaat om moeilijkheden op je werk, in vriendschappen en/of intieme relaties –  slechts uitdrukkingen of symptomen van iets anders: van een gebrek aan verbondenheid. Een gemis dat er meestal op duidt, dat je talent voor verbondenheid onvoldoende tot ontplooiing heeft kunnen komen. Kennelijk heeft het je daartoe, in je jeugd, aan de nodige training en oefening ontbroken. Zoals met elk ander talent, geldt ook hier dat er voldoende effectieve training nodig is en een didactisch gunstig, dat wil zeggen veilig, klimaat. Als dat niet het geval is, komt het talent tot verbondenheid onvoldoende tot ontwikkeling. Bovendien ontstaan er, onder dergelijke, minder gunstige omstandigheden, vaak ook emotionele pijnplekken en een vertekening van het zelfbeeld en het beeld van de ander.
Nu blijkt dat het erom gaat je talent voor verbondenheid verder tot ontplooiing te brengen, begrijp je misschien meteen dat dit geduld, tijd en doorzettingsvermogen vraagt. Ook hierin is er weinig verschil met andere talenten.

Verder heb je een zekere moed nodig omdat je uitgenodigd zult worden je ‘comfort zone’ te verlaten. Je zult je pijnplekken tegen komen en onbekende gevoelens leren kennen.

EFT en Zijnsoriëntatie zijn de twee werkvormen die het mij mogelijk maken om jou terzijde te staan bij deze vreugdevolle en pijnlijke ontwikkeling; een ontwikkeling die uiteindelijk alles anders kan maken. Ga, in gedachten, maar eens naar zo’n moment dat je je ten diepste verbonden voelde. Bijvoorbeeld met een vriend of vriendin, je partner, een familielid, de natuur. Het zal je, ongetwijfeld, zijn bijgebleven als een geluksmoment. Een moment waarin al je problemen even waren weggevallen. Stel je eens voor dat je in staat zou zijn om je vaak zo te voelen!