Hoe het werkt

Onderzoek heeft uitgewezen dat een harmonieuze en hechte liefdesrelatie vereist dat beide partners over voldoende emotionele vaardigheden beschikken. Is dit niet of onvoldoende het geval, dan ontstaan er vroeg of laat ondermijnende interactiepatronen. Het gaat er dus om dat beide partners alsnog de noodzakelijke emotionele vaardigheden tot hun beschikking krijgen.

In dit oefen- en trainingsproces zijn drie stappen te onderscheiden:

1)      Elkaar helpen om de negatieve spiraal te doorbreken door die emoties en pijnplekken te leren voelen die elk van jullie in staat zal stellen om de werkelijke boodschap van de ander te horen.

2)      Emotionele ontvankelijkheid en betrokkenheid ontwikkelen door risico’s te nemen:

–          zachtere emoties weer een kans geven

–          hechtingsbehoeftes leren kennen en, op een heldere manier, leren aangeven

3)      Leren hoe je samen een positieve spiraal op gang kunt brengen en op gang kunt houden of, zo nodig, opnieuw in gang kunt zetten

EFT relatietherapie is dus iets principieel anders dan het aanleren van betere communicatie- en onderhandelingsvaardigheden. Het is een fundamenteel proces dat meestal flink wat inzet geduld en toewijding vraagt, maar dat dan ook een totaal nieuwe wereld zal openen. Een wereld waarin jullie de kunst verstaan om verbondenheid te scheppen. Een kunst die niet alleen je liefdesrelatie zal doen bloeien maar ook de kwaliteit van je overige banden met mensen (vrienden, collega’s, kinderen) ten goede zal komen.

Belangrijk om hier te noemen is, dat dit waardevolle proces, behalve de nodige inzet en toewijding ook moed vraagt; de moed namelijk om je zelfbescherming los te laten. Zonder dat je dat beseft, beschermt elk van jullie zich, reflexmatig, tegen vroeger opgelopen pijn. Een reflex die als een wig gaat werken. Een wig die jou en je geliefde uit elkaar houdt. Je zou het kunnen zien als een startmotor die ongemerkt aanslaat en daarmee de ondermijnende dynamiek in gang zet.

EFT en Zijnsoriëntatie zijn de twee werkvormen die het mij mogelijk maken om jullie terzijde te staan in dit ontwikkelingsproces. Een ontwikkeling die alles anders kan maken. Denk maar eens aan zo’n moment dat je je daadwerkelijk verbonden voelde. Bijvoorbeeld met je partner of met een vriend of vriendin, een familielid, een dier, de natuur etc. Je zult het je ongetwijfeld herinneren als een geluksmoment. Een moment waarin al je problemen even leken te zijn weggevallen. Stel je eens voor dat je in staat zou zijn om je veel vaker zo te voelen!

Het verheugt me dat ik de rijkdom van zowel EFT als Zijnsoriëntatie diepgaand heb leren kennen. Op de eerste plaats heeft dit mijn eigen leven positief beïnvloed. Dat ik daarnaast hulp kan bieden aan andere mensen die hun talent voor verbondenheid alsnog tot bloei willen brengen, is voor mij een bron van vreugde en vervulling.