Een rijk duo

In zowel EFT als Zijnsoriëntatie komen ontwikkelingspsychologische, psychoanalytische, hechtingstheoretische en ervaringsgerichte stromingen bij elkaar. In Zijnsoriëntatie ligt het focus vooral op levenskunst: leren om het oude steeds weer los te laten en te zien dat we, in de grond, al vrij zijn. Het uitgangspunt is hier dat wij, van moment tot moment, onze problemen creëren omdat wij steeds weer in dezelfde, oude groef vallen.

In EFT wordt ervan uit gegaan dat problemen vaak veroorzaakt worden door een stagnatie in de emotionele ontwikkeling van mensen. Binnen EFT relatietherapie gaat het er dus om dit obstakel weg te nemen door de emotionele ontwikkeling van beide partners alsnog voldoende tot ontwikkeling te brengen. Vanuit de Zijnsoriëntatie zie ik dat het ontwikkelingsproces weliswaar verstoord is, maar dat het talent zelf volkomen ongeschonden is.
Als het ontwikkelingsproces slaagt, blijken partners inderdaad veel beter in staat om verbondenheid te scheppen én te stabiliseren. Ook wanneer de omstandigheden dat moeilijker maken. Bijvoorbeeld daar waar afhankelijkheid een grote rol speelt zoals binnen hun liefdesrelatie.

Het verheugt me meer dan ik hier zeggen kan, dat ik de rijkdom van beide kennisgebieden  diepgaand heb leren kennen. Op de eerste plaats heeft dit mijn eigen leven verrijkt. Dat ik daarnaast hulp kan bieden aan andere mensen die hechtingsschade hebben opgelopen, is voor mij een bron van vreugde en vervulling.